Obrony doktorskie

Komisja Doktorska uprzejmie informuje o odwołaniu publicznej obrony w dniu: 18 marca 2020r., o godz. 13.00 w sali nr 4 (oficyna) Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu. Nowy termin obrony zostanie ustalony niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.


Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 24.03.2020 r. o godz. 14.00 , w sali 13, im. J. Leszczyńskiego, przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Furmanka...