Obrony doktorskie

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 23 października 2019 roku o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Małgorzaty Kozłowskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr. Dominiki Stryjewskiej na temat: ,,Cechy formalne środowiska i właściwości podmiotowe a zróżnicowanie map poznawczych przestrzeni zurbanizowanych’’