wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
7. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
8. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
11. prof. dr hab. Kozieł Andrzej Instytut Historii Sztuki
12. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
13. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
15. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
17. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
18. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
19. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
20. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
21. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
22. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
23. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
24. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
25. prof. dr hab. Suleja Włodzimierz Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
27. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
28. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
29. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny