wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
241. dr Skotnicka-Palka Małgorzata Instytut Historyczny
242. dr Słowińska Aleksandra Instytut Psychologii
Instytut Pedagogiki
243. dr Spychała Lesław Instytut Historyczny
244. dr Srebrakowski Aleksander Instytut Historyczny
245. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
246. dr Styrkowiec Piotr Instytut Psychologii
247. dr Szymański Jarosław Instytut Historyczny
248. dr Ślazyk-Sobol Magdalena Instytut Psychologii
249. dr Śniecińska Justyna Instytut Psychologii
250. dr Świsłocka-Karwot Sylwia Instytut Historii Sztuki
251. dr Węglorz Jakub Instytut Historyczny
252. dr Widera-Wysoczańska Agnieszka Instytut Psychologii
253. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
254. dr Wisłocki Marcin Instytut Historii Sztuki
255. dr Witkowski Jacek Instytut Historii Sztuki
256. dr Włodarczyk Małgorzata Instytut Psychologii
257. dr Wojtucki Daniel Instytut Historyczny
258. dr Wojtyła Arkadiusz Instytut Historii Sztuki
259. dr Wójcik Marek Instytut Historyczny
260. dr Wyrzykowska Małgorzata Instytut Historii Sztuki
261. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
262. dr Zarzycki Jakub Instytut Historii Sztuki
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
263. dr Ziober Aleksandra Instytut Historyczny
264. dr Żurek Alina Instytut Psychologii
265. dr Żurko Magdalena Instytut Psychologii
266. mgr Andrakowicz Izabela Instytut Historyczny
267. mgr Bednarek Magdalena Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
268. mgr Bednarz Teresa Instytut Historyczny
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
269. mgr Bewziuk Ewa Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
270. mgr Boba Artur Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych