wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
32. prof. dr hab. prof. UWr Wawrzak-Chodaczek Mirosława Instytut Pedagogiki
33. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
34. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
35. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
36. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
37. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
38. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
39. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
40. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
41. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
42. dr hab. prof. UWr Cytowska Beata Instytut Pedagogiki
43. dr hab. prof. UWr Eysymontt Rafał Instytut Historii Sztuki
44. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
45. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
46. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
47. dr hab. prof. UWr Jakubowski Witold Instytut Pedagogiki
48. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
49. dr hab. prof. UWr Jędrychowska Barbara Instytut Pedagogiki
50. dr hab. prof. UWr Kaczmarek Romuald Instytut Historii Sztuki
51. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
52. dr hab. prof. UWr Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
53. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
54. dr hab. prof. UWr Ładyżyński Andrzej Instytut Pedagogiki
55. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
56. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
57. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
58. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
59. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
60. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii