wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
32. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
33. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
34. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
35. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
36. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
37. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
38. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
39. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
40. dr hab. prof. UWr Cytowska Beata Instytut Pedagogiki
41. dr hab. prof. UWr Eysymontt Rafał Instytut Historii Sztuki
42. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
43. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
44. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
45. dr hab. prof. UWr Jakubowski Witold Instytut Pedagogiki
46. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
47. dr hab. prof. UWr Jędrychowska Barbara Instytut Pedagogiki
48. dr hab. prof. UWr Kaczmarek Romuald Instytut Historii Sztuki
49. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
50. dr hab. prof. UWr Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
51. dr hab. prof. UWr Klementowski Robert Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
52. dr hab. prof. UWr Kłosek Eugeniusz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
53. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
54. dr hab. prof. UWr Ładyżyński Andrzej Instytut Pedagogiki
55. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
56. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
57. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
58. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
59. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
60. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii