wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
421. Jerzyk Marta Instytut Pedagogiki
422. Kaczmarski-Koronkiewicz Paweł Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
423. Kałuzińska Iwona Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
424. Kamińska Krystyna Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
425. Kamiński Hadrian Instytut Historyczny
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
426. Kasprzak Magdalena Instytut Pedagogiki
427. Kaźmierczak Joanna Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
428. Kida Paulina Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
429. Kil-Matlak Aleksandra Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
430. Kłak Ewelina Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
431. Kolouszek Stanisław Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
432. Komuszyna Zofia Instytut Muzykologii
433. Kopaniecki Jakub Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
434. Kopciał Tatiana Instytut Pedagogiki
435. Korneluk Paulina Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
436. Koronkiewicz Kaja Instytut Pedagogiki
437. Kosecka Ewa Instytut Pedagogiki
438. Koszczyc Marta Instytut Pedagogiki
439. Kowal Marta Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
440. Kowalska Joanna Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
441. Kozłowska Monika Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
442. Krasuń Zygmunt Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
443. Król Dagmara Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
444. Kryś Maciej Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
445. Krzemińska-Szołtysek Sylwia Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
446. Kulig-Posłuszny Regina Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
447. Kurzyński Patryk Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
448. Li Kwen-Yin Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
449. Lubieniecki Ryszard Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
450. Maćkowiak Maria Instytut Psychologii