wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. dr hab. prof. UWr Oszczanowski Piotr Instytut Historii Sztuki
62. dr hab. prof. UWr Przerwa Tomasz Instytut Historyczny
63. dr hab. prof. UWr Ruchniewicz Małgorzata Instytut Historyczny
64. dr hab. prof. UWr Rybczyńska-Abdel Kawy Dorota Instytut Pedagogiki
65. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
66. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
67. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
68. dr hab. prof. UWr Szerląg Alicja Instytut Pedagogiki
69. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
70. dr hab. prof. UWr Urbaniak Miron Instytut Historyczny
71. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
72. dr hab. prof. UWr Wojdon Joanna Instytut Historyczny
73. dr hab. prof. UWr Wolański Filip Instytut Historyczny
74. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
75. dr hab. prof. UWr Zabłocka-Kos Agnieszka Instytut Historii Sztuki
76. dr hab. prof. UWr Zierkiewicz Edyta Instytut Pedagogiki
77. dr hab. prof. UWr Żłobicki Wiktor Instytut Pedagogiki
78. dr hab. Adamska Dagmara Instytut Historyczny
79. dr hab. Badyna Piotr Instytut Historyczny
80. dr hab. Białek Michał Instytut Psychologii
81. dr hab. Dufrat Joanna Instytut Historyczny
82. dr hab. Dziubacka Krystyna Instytut Pedagogiki
83. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
84. dr hab. Harc Lucyna Instytut Historyczny
85. dr hab. Klint Paweł Instytut Historyczny
86. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
87. dr hab. Kołodziej Robert Instytut Historyczny
88. dr hab. Kos Jerzy Instytut Historii Sztuki
89. dr hab. Kulka Grzegorz Instytut Historyczny
90. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa