wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. dr hab. prof. UWr Oszczanowski Piotr Instytut Historii Sztuki
62. dr hab. prof. UWr Pełczyński Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
63. dr hab. prof. UWr Przerwa Tomasz Instytut Historyczny
64. dr hab. prof. UWr Ruchniewicz Małgorzata Instytut Historyczny
65. dr hab. prof. UWr Rybczyńska-Abdel Kawy Dorota Instytut Pedagogiki
66. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
67. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
68. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
69. dr hab. prof. UWr Syrnyk Jarosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
70. dr hab. prof. UWr Szerląg Alicja Instytut Pedagogiki
71. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
72. dr hab. prof. UWr Urbaniak Miron Instytut Historyczny
73. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
74. dr hab. prof. UWr Wojdon Joanna Instytut Historyczny
75. dr hab. prof. UWr Wolański Filip Instytut Historyczny
76. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
77. dr hab. prof. UWr Zabłocka-Kos Agnieszka Instytut Historii Sztuki
78. dr hab. prof. UWr Zierkiewicz Edyta Instytut Pedagogiki
79. dr hab. prof. UWr Żłobicki Wiktor Instytut Pedagogiki
80. dr hab. Adamska Dagmara Instytut Historyczny
81. dr hab. Badyna Piotr Instytut Historyczny
82. dr hab. Baer Monika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
83. dr hab. Cylulko Paweł Instytut Pedagogiki
84. dr hab. Dufrat Joanna Instytut Historyczny
85. dr hab. Dziubacka Krystyna Instytut Pedagogiki
86. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
87. dr hab. Harc Lucyna Instytut Historyczny
88. dr hab. Klint Paweł Instytut Historyczny
89. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
90. dr hab. Kołodziej Robert Instytut Historyczny