wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
91. dr hab. Kos Jerzy Instytut Historii Sztuki
92. dr hab. Kulka Grzegorz Instytut Historyczny
93. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
94. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
95. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
96. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
97. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
98. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
99. dr hab. Pałuchowski Adam Instytut Historyczny
100. dr hab. Pawlak Małgorzata Instytut Historyczny
101. dr hab. Plichta Piotr Instytut Pedagogiki
102. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
103. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
104. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
105. dr hab. Sanojca Karol Instytut Historyczny
106. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
107. dr hab. Szaynok Bożena Instytut Historyczny
108. dr hab. Techmańska Barbara Instytut Historyczny
109. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
110. dr hab. Urbanek Arkadiusz Instytut Pedagogiki
111. dr hab. Wąs Cezary Instytut Historii Sztuki
112. dr hab. Włodarczyk Rafał Instytut Pedagogiki
113. dr hab. Wypustek Andrzej Instytut Historyczny
114. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
115. dr Bakalarczyk Rafał Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
116. dr Banasiewicz-Ossowska Ewa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
117. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
118. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
119. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
120. dr Biała Maja Instytut Psychologii