Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym

  • 23 października 2019 r.
  • 11 grudnia 2019 r.
  • 22 stycznia 2020 r.
  • 4 marca 2020 r.
  • 22 kwietnia 2020 r.
  • 20 maja 2020 r.
  • 24 czerwca 2020 r.