2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2018 r.:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Koziełowi prof. UWr
Uchwała nr 2/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Guzka
Uchwała nr 3/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Masouda Najafi Ardabili
Uchwała nr 3a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Masouda Najafi Ardabili
Uchwała nr 4/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek
Uchwała nr 5/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Popiołek
Uchwała nr 5a/2018 w sprawie wyróznienia rozprawy doktoskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek
Uchwała nr 6/2018 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016-2020
Uchwała nr 7/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Kamila Błaszczyńskiego
Uchwała nr 8/2018 w sprawie powołania dr. hab. Filipa Wolańskiego prof. UWr na stanowisko kierownika Pracowni Historii Kultury Staropolskiej i Dziedzictwa w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 9/2018 w sprawie przyznania Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. Tomaszowi Gralakowi
Uchwała nr 10/2018 w sprawie przyznania Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. Rafałowi Włodarczykowi
Uchwała nr 11/2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 12/2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 13/2018 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz składów komisji rekrutacyjnych
Uchwała nr 14/2018 w sprawie propozycji opłat za studia oraz powtarzanie przedmiotu w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 15/2018 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 16/2018 w sprawie zatrudnienia oferty nowych modułów edukacyjnych dla studentów IV i V roku (semestry VII-IX) Psychologii
Uchwała nr 17/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie historii sztuki w trybie wieczorowym
Uchwała nr 18/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie kulturoznawstwa w trybie niestacjonarnym
Uchwała nr 19/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek Dziedzictwo Kultury Materialnej, studia niestacjonarne
Uchwała nr 20/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na Studia Podyplomowe w Zakresie Diagnozy, Poradnictwa orraz Systemowej Pracy z Rodziną
Uchwała nr 21/2018 w sprawie upoważnienia następujących pracowników naukowo-dydaktycznych bez stopnia doktora habilitowanego do prowadzenia wykładów w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 22/2018 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 23/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 24/2018 w sprawie zatrudnienai na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 25/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 26/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 27/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 stycznia 2018