2020

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 stycznia 2020 r.:

Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla 5 letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Historia
Uchwała nr 4/2020 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Ivanny Bishko
Uchwała nr 5/2020 w sprawie poparcia wniosku o utworzenie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 6/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogikiw semestrze letnim w roku akademickim 2020/2020
Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Porucznik oraz mgr. Michała Halamusa
Uchwała nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 3 marca 2020 r.:

Uchwała nr 9/2020 w sprawie awansu dr hab. Moniki Baer na stanowisko profesora Uniwersytetu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 10/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej
Uchwała nr 11/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta w ramach projektu badawaczego pn. Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski
Uchwała nr 12/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Aleksandrze Pankiewicz
Uchwała nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 14/2020 w sprawie likwidacji specjalności "Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie"
Uchwała nr 15/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 16/2020 w sprawie dokonania korekty w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 17/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 18/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 19/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 20/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 21/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 22/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej na umowie zleceniu
Uchwała nr 23/2020 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Wydziału
Uchwała nr 24/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 stycznia 2020 roku.