Zatrudnienia i awanse

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii


Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii


Ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w wymiarze 50% w projekcie „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” na okres zamknięty od 01.10.2020 do 31.07.2021 r.