Most

Jak wiecie programy kierunków studiów na różnych uniwersytetach różnią się nieznacznie od siebie, między innymi ze względu na specyfikę prowadzonych w  nich badań. Od 1999 r. istnieje program MOST, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu uczelni partnerskich. Macie więc możliwość poznania innych „punktów widzenia”, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy z interesującej Was dyscypliny.

O miejsce w ofercie programu MOST mogą ubiegać się studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów pierwszego stopnia, studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów drugiego  stopnia oraz doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów trzeciego stopnia.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
• od 15 kwietnia do 15 maja (na semestr zimowy i na cały rok akademicki)
• od 31 października do 30 listopada ( na semestr letni)
W  tych okresach na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/ umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOSTu.

 

Oferta miejsc na poszczególnych kierunkach w roku 2019/20:

Kierunek studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

HISTORIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-

HISTORIA SZTUKI

2-I stopnia

 

PSYCHOLOGIA

3 miejsca (studia pięcioletnie)

3 miejsca (studia pięcioletnie)

PEDAGOGIKA

2-I stopnia

2-II stopnia

1-I stopnia

1-II stopnia

ETNOLOGIA

bez limitu

bez limitu

KULTUROZNAWSTWO

2-I stopnia

2-II stopnia

-

-

MUZYKOLOGIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-

ARCHEOLOGIA

4-I stopnia

4-II stopnia

-

MILITARIOZNAWSTWO

1-I stopnia

-

HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1-II stopnia

-

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

1-I stopnia

-

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE

1-I stopnia

-

Studia III stopnia:

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze – 6

Koordynatorzy Ogólnouczelniani:

dla studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

mgr Małgorzata Gregier-Głowacka

tel. 71 375 22 55

malgorzata.gregier-glowacka@uni.wroc.pl

dla studiów III stopnia:

mgr Marzena Leszczyńska

tel. 71 375 27 07

marzena.leszczynska@uni.wroc.pl

Koordynator Wydziałowy dla studiów I i II stopnia oraz studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych:

Prodziekan ds. studenckich i relacji z otoczeniem dr hab. Witold Jakubowski profesor nadz.UWr tel.713752223

Koordynatorzy studiów III -go stopnia:

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki

dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr (kierownik studiów)

tel. 71 367 20 01 wewn.124

miroslawa.wawrzak-chodaczek@uwr.edu.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii

dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr (kierownik studiów)

tel. 71 367 18 14

anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (kierownik studiów)

tel. 71 375 25 37

jakub.tyszkiewicz@uwr.edu.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze

dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr (kierownik studiów)

tel. 71 375 29 56

krzysztof.jaworski@uwr.edu.pl

Koordynatorzy Instytutów i Katedr:

Dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr Historia; Dziedzictwo Kultury Materialnej, Historia w przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo - pawel.jaworski@uwr.edu.pl tel.785 018 654

Dr Arkadiusz Wojtyła Historia sztuki - arkadiusz.wojtyla@uwr.edu.pl tel.713572210

Dr Dorota Koczanowicz Kulturoznawstwo - dorota.koczanowicz@uwr.edu.pl

Dr Grzegorz Joachimiak Muzykologia - grzegorz.joachimiak@uwr.edu.pl 

Dr Mirosław Marczyk Etnologia - miroslaw.marczyk@uwr.edu.pl tel.71 375 25 14

Dr hab. Mirosław Masojć Archeologia - miroslaw.masojc@uwr.edu.pl tel.71 375 27 02

Dr Mirosław Piwowarczyk Pedagogika - miroslaw.piwowarczyk@uwr.edu.pl tel. 71 336 90 26

Dr dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - tomasz.frackowiak@uwr.edu.pl tel. 71367 2001 wew.126

Dr Maciej Olejnik Interdyscyplinarne Studia Europejskie - maciej.olejnik@uwr.edu.pl tel. 71375 9501

Osoby odpowiedzialne za obsługę programu MOST w dziekanacie:

studia I i II stopnia , jednolite magisterskie - Aleksandra Kuryłek tel:713752993

studia III stopnia- Małgorzata Wicik tel.713752557

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dział Spraw Studenckich: tel. 71 3430618

e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl

adres strony: http://www.uni.wroc.pl/studenci/sprawy-socjalno-bytowe/domy-studenckie