Ogłoszenia

Komunikat Rektora w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim


Informacja wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów, doktorantów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 16.10.2017-30.1.2018r.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty od 8.00 - 12.00


11.04.2018