Ogłoszenia


18.03.2021

Uprzejmie informuję, że w związku ze zwiększeniem zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 19 marca 2021 roku do odwołania, załatwianie spraw studenckich będzie możliwe wyłącznie przez: środki przekazu elektronicznego (w tym możliwość kontaktowania się na e-mail, w TEAMS), telefonicznie lub za pośrednictwem usług pocztowych. W przypadku dokumentacji papierowej, należy ją składać w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych, znajdujących się w holu na parterze budynku Dziekanatu WNHP przy ul. Szewskiej 48. Kontakt osobisty jest możliwy tylko w przypadku odbioru dyplomu ukończenia studiów, po uprzednim umówieniu się na konkretny termin z pracownikiem Dziekanatu dedykowanym do obsługi danego kierunku studiów.


30.03.2021

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Sytuacja pandemiczna w naszym kraju jest bardzo trudna. W związku z tym bardzo proszę, aby Wasza obecność na Uczelni była ograniczone do niezbędnego minimum. W trosce o wykonanie programu studiów i jego jakość niektóre zajęcia w drodze wyjątku mają przebieg stacjonarny. Zachowajcie wszelkie możliwe środki ostrożności podczas ich odbywania.

Na czas wzmożonych obostrzeń wprowadzonych przez władze RP bardzo proszę o korzystanie wyłącznie z komunikacji mailowej zarówno z Dziekanatem, jak i z macierzystymi Instytutami. Musimy na siebie uważać, i to nie tylko osoby nieszczepione! Zajmiemy się każdą Waszą sprawą, ale – bardzo proszę –  w formie zdalnej!

Uważajcie na siebie także podczas pobytu z Rodzinami i znajomymi, w środkach komunikacji zbiorowej, sklepach, a zwłaszcza placówkach służby zdrowia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dziekan WNHiP

Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr


W dniu 16 kwietnia odbędzie się konferencja "Europa. Horyzont możliwości"

Zapisy będą odbywać się pod poniższym linkiem - link


29.03.2021

Z powodu zwiększonej fali zachorowań Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej dr hab. Arkadiusz Urbanek, prof. UWr odwołuje dyżury stacjonarne do dnia 16 kwietnia. Osoby zainteresowane spotkaniem z Panem Dziekanem prosimy o kontakt poprzez platformę MS Teams w godzinach dyżuru.


16.03.2021


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...


Zespół Historii Kartografii. działający przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, pragnąc promować badania nad dawną kartografią oraz zachęcać studentów do podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii, ogłasza konkurs na Nagrodę za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii.Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/21, a zarazem nową kadencję władz Uniwersytetu Wrocławskiego na wszystkich poziomach. Już od pewnego czasu wiemy, że najbliższy semestr zimowy, a najpewniej i następny, przebiegną na Uczelni pod znakiem pandemii. Powoli przyzwyczailiśmy się...Lektorat B2+ dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021