przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
152. 22-PE-S1-RE3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
153. 22-PE-I-S2-MZ2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
154. 22-PES-S1-S2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
155. 22-PE-I-Z2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
156. 22-PE-S1-ED3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
157. 22-PE-Z1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
158. 22-PE-S1-PO3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
159. 22-PE-S1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
160. 22-MZ-S2-Dyd3 Dydaktyka przedmiotów: "Muzyka" i "Historia muzyki" i "Wiedza o kulturze" w szkołach ponadpodstawowych oraz szkolnych przedmiotów muzykologicznych (...) Instytut Muzykologii
161. 22-MZ-S1-DyMuz5 Dydaktyka przedmiotu "Muzyka" w szkole podstawowej Instytut Muzykologii
162. 22-MZ-S1-DyMuz Dydaktyka przedmiotu „Muzyka” w szkole podstawowej Instytut Muzykologii
163. 22-MZ-S1-DyMuz4 Dydaktyka przedmiotu „Muzyka” w szkole podstawowej Instytut Muzykologii
164. 22-PES-S1-S3DS Dydaktyka specjalna Instytut Pedagogiki
165. 22-HI-N-S2-DydWOS Dydaktyka WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Instytut Historyczny
166. 22-HI-N-S2-DyWOSwG Dydaktyka WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Instytut Historyczny
167. 22-PS-SM-DysKonME110 Dyskusje i kontrowersje wokół problemów w związakch intymnych Instytut Psychologii
168. 22-PS-WM-DysKonME110 Dyskusje i kontrowersje wokół problemów w związakch intymnych Instytut Psychologii
169. 22-HI-S2-DzialInArch Działalność informacyjna, edukacyjna i popularyzacyjna archiwów Instytut Historyczny
170. 22-22-SPWSK-DzAwNWoK Działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze" Instytut Historii Sztuki
171. 22-PE-I-S2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
172. 22-PE-S1-PO5DUSW Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
173. 22-PE-Z1-PO5DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
174. 22-PE-I-Z2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
175. 22-HI-S2-DzRoSp Dziecko w rodzinie i społeczeństwie Instytut Historyczny
176. 22-PS-SM-DziZaME100 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju Instytut Psychologii
177. 22-HI-S1-DzKuDo Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska na tle innych regionów Instytut Historyczny
178. 22-HI-S1-DzKSlS3 Dziedzictwo kulturowe Śląska na tle innych regionów Instytut Historyczny
179. 22-MZ-S2-DzMyM3 Dzieje myśli o muzyce Instytut Muzykologii
180. 22-HS-S2-DzMoSzt1 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki