przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-HS-S2-DzMoSzt2 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
182. 22-HS-W2-DzMySz1 Dzieje myśli o sztuce 1 Instytut Historii Sztuki
183. 22-HS-W2-DzMySz2 Dzieje myśli o sztuce 2 Instytut Historii Sztuki
184. 22-HI-NH-S2-DzPozGr2 Dzieje Polaków za granicą w XIX i XX w. egz 2 Instytut Historyczny
185. 22-HI-NH-S2-DzPozGr4 Dzieje Polaków za granicą w XIX i XX w. egz 4 Instytut Historyczny
186. 22-22-SDNH-S3-DzPoMy Dzieje polskiej myśli politycznej Instytut Historyczny
187. 22-HPP-K-S2-DzieHist Dziennikarstwo historyczne Instytut Historyczny
188. 22-HPP-K-S2-DzieHi4 Dziennikarstwo historyczne Instytut Historyczny
189. 22-MZ-S2-DzMuz Dziennikarstwo muzyczne Instytut Muzykologii
190. 22-HI-Eras-EandCeEU Eastern and Central Europe under Soviet Domination (1939-1989) Instytut Historyczny
191. 22-PS-SM-ERASMUSCTre Educational module: Contemporary trends in psychology – chosen issues Instytut Psychologii
192. 22-PS-SM-ERASMUSCuIs Educational module: Current issues in psychological theory and practice - Contemporary dilemmas in the process of Youth development Instytut Psychologii
193. 22-22-SPWPEW-P-EArt Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki
194. 22-PE-S1-ED4EDP Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
195. 22-PE-I-S2-ED3EDP Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
196. 22-PES-S1-S3ERO Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
197. 22-PES-S1-S2EiR Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  Instytut Pedagogiki
198. 22-PE-S1-ED4EKD Edukacja kulturalna dorosłych Instytut Pedagogiki
199. 22-PE-I-S2-MZ2EM Edukacja międzykulturowa Instytut Pedagogiki
200. 22-PE-I-S2-MZ2ER Edukacja regionalna Instytut Pedagogiki
201. 22-PS-SM-EdukSeME110 Edukacja seksualna - z uwzględnieniem potrzeb określonych grup dzieci, młodzieży i dorosłych Instytut Psychologii
202. 22-PS-WM-EdukSeME110 Edukacja seksualna - z uwzględnieniem potrzeb określonych grup dzieci, młodzieży i dorosłych Instytut Psychologii
203. 22-PE-EWWP-Z1-S5ESM Edukacja środowiskowa z metodyką Instytut Pedagogiki
204. 22-PE-AKPN-S2-TP3EZP Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia Instytut Pedagogiki
205. 22-HI-S2-EdŹr Edytorstwo źródeł Instytut Historyczny
206. 22-PES-S1-S3EDP Elementy diagnozy psychologicznej Instytut Pedagogiki
207. 22-HI-NH-S2-EmiPol Emigracje Polaków w XIX i XX w. Instytut Historyczny
208. 22-22-SPWPEW-P-EmGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
209. 22-HI-N-Z1-EmsijaG Emisja głosu Instytut Historyczny
210. 22-KU-S2-Estetyka1 Estetyka Instytut Kulturoznawstwa