przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-AR-S1-01-APOL1 Archeologia powszechna - okres lateński Instytut Archeologii
62. 22-AR-S1-01-APOWR1 Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
63. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
64. 22-AR-S1-01-APPSr-N Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność Instytut Archeologii
65. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
66. 22-ML-K-S1-ArchP Archeologia pól bitewnych i miejsc pamięci narodowej Instytut Historyczny
67. 22-AR-S1-02-ASp Archeologia społeczna Instytut Archeologii
68. 22-DKMOPGK-K-S1-ArF Architektura i budownictwo - specyfika i wzorce lokalne oraz Forma i detal w architekturze - egz Instytut Historyczny
69. 22-ML-K-S1-ArchObr06 Architektura obronna i sztuka fortyfikacji Instytut Historyczny
70. 22-HI-S2-ArchiZDEgz Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją egz Instytut Historyczny
71. 22-AR-S12-JSWhisp Arquelogia de la zona Andina Instytut Archeologii
72. 22-PES-Z1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
73. 22-PES-S1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
74. 22-HI-NH-S2-AtWsSk Atlas współczesnych skupisk polskich na świecie i ich geneza Instytut Historyczny
75. 22-MZ-S1-AudWsp3 Audiosfera współczesna Instytut Muzykologii
76. 22-PS-WM-AutOceME105 Autoocena - umiejętności, techniki i konsekwencje Instytut Psychologii
77. 22-PS-SM-AutOceMe105 Autoocena - umiejętności, techniki i konsekwencje Instytut Psychologii
78. 22-PE-S1-WS4AS Autoprezentacja i savoir – vivre w zawodzie pedagoga Instytut Pedagogiki
79. 22-PE-Z1-WS4AS Autoprezentacja i savoir-vivre w zawodzie pedagoga Instytut Pedagogiki
80. 22-EC-S1-BASem3 BA Seminar (seminarium licencjackie) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
81. 22-EC-S1-BASem1 BA Seminar (seminarium licencjackie) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
82. 22-EAK-S1-BadEm Badania empiryczne I Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
83. 22-EAK-S1-BadEmII Badania empiryczne II Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
84. 22-PS-SM-BadRynME191 Badania rynku jako źródło wiedzy o konsumentach Instytut Psychologii
85. 22-PS-SM-BarierME181 Bariery rozwoju i kariery zawodowej Instytut Psychologii
86. 22-MZ-S1-BezpieczWsz Bezpieczeństwo w szkole Centrum Edukacji Nauczycielskiej
87. 22-HI-N-S1-BezwSz Bezpieczeństwo w szkole Instytut Historyczny
88. 22-AR-S1-02-Bioarch Bioarcheologia Instytut Archeologii
89. 22-PS-WM-BiMeFi Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia Instytut Psychologii
90. 22-PS-SM-BiMeZF Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia Instytut Psychologii