przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S2-PsychDNauG Psychologia dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Centrum Edukacji Nauczycielskiej
2. 22-MZ-S1-KompPsyPed Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej
3. 22-MZ-S1-BezpieczWsz Bezpieczeństwo w szkole Centrum Edukacji Nauczycielskiej
4. 50-Eras-PolCul Political Culture in Europe - a comparative perspective Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
5. 50-Eras-HierSpricht "Hier spricht jeder Stein...". Erinnerungskultur(en) in Wrocław Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
6. 50-Eras-NaEu Nationalism in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
7. 50-Eras-FnFfanOst Fußball und Fußballfans in den Ostblockstaaten Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
8. 50-Eras-IdPolEu Identity Politics in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
9. 50-Eras-KomGehOst Kommunistische Geheimdienste in Osteuropa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
10. 50-Eras-PolDeuEu Polen - Deutschland - Europa: konfligierende Erinnerungskulturen? Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
11. 50-Eras-ES-EuCuHer European Cultural Heritage Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
12. 22-AR-S1-02-MiOZ Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
13. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
14. 22-AR-S12-KSAWT Konwersatorium Specjalistyczne: Technologie ludzi archaicznych.Teoria i praktyka Instytut Archeologii
15. 22-AR-S2-01-SeM-MT2Z Seminarium magisterskie II-MT-Z Instytut Archeologii
16. 22-AR-S2-WS1-MZ Wykład specjalizacyjny: Kultura materialna prowincji rzymskich Instytut Archeologii
17. 22-AR-S2-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
18. 22-AR-S2-WSJSnowy Wykład specjalizacyjny Archeologia Andów Instytut Archeologii
19. 22-AR-S2-WSP-ABII Wykład specjalizacyjny: Rzymianie i Barbarzyńcy cz.II Instytut Archeologii
20. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
22. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-2-KS-MB-AG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy Instytut Archeologii
24. 22-AR-S12-KSBKT Konwersatorium Specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
25. 22-AR-S2-02-SeM1-Z Seminarium magisterskie I-Z Instytut Archeologii
26. 22-AR-S2-01-MPA-Mgr Metodyka prospekcji archeologicznej II (WB) Instytut Archeologii
27. 22-AR-S1-01-APN1 Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
28. 22-AR-S2-02-SeM-MT1L Seminarium magisterskie MTI-L Instytut Archeologii
29. 22-AR-S2-WS1-JPAH Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XIII-XVI w. Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-02-WdANS Wprowadzenie do archeologii Nowego Świata Instytut Archeologii