przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-SDNH-S3-DzPoMy Dzieje polskiej myśli politycznej Instytut Historyczny
2. 22-22-SDNH-S3-FuiRol Funkcje i rola wiedzy o kulturze w poznaniu nauk humanistycznych Instytut Historyczny
3. 22-22-SDNH-S3-JObNo3 Język obcy nowożytny Instytut Historyczny
4. 22-22-SDNH-S3-JObNo4 Język obcy nowożytny Instytut Historyczny
5. 22-22-SDNH-S3-JObNo5 Język obcy nowożytny Instytut Historyczny
6. 22-22-SDNH-S3-JObNo6 Język obcy nowożytny Instytut Historyczny
7. 22-22-SDNH-S3-KszC Kształtowanie się cywilizacji europejskiej Instytut Historyczny
8. 22-22-SDNH-S3-KsztCE Kształtowanie się cywilizacji europejskiej Instytut Historyczny
9. 22-22-SDNH-S3-MeB Metodologia badań naukowych Instytut Historyczny
10. 22-22-SDNH-S3-MeBaN Metodologia badań naukowych Instytut Historyczny
11. 22-22-SDNH-S3-MeNaS Metodyka nauczania w szkole wyższej Instytut Historyczny
12. 22-22-SDNH-S3-PoFu Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie grantami Instytut Historyczny
13. 22-22-SDNH-S3-PrZa1 Praktyki zawodowe - hospitacje zajęć dydaktycznych Instytut Historyczny
14. 22-22-SDNH-S3-PrZa2 Praktyki zawodowe - hospitacje zajęc dydaktycznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
15. 22-22-SDNH-S3-PrZa8 Praktyki zawodowe - hospitacje prowadzenie zajęć dydaktycznych Instytut Historyczny
16. 22-22-SDNH-S3-RoPs Rola psychologii w poznaniu nauk humanistycznych Instytut Historyczny
17. 22-22-SDNH-S3-SemD2 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
18. 22-22-SDNH-S3-SemD3 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
19. 22-22-SDNH-S3-SemD4 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
20. 22-22-SDNH-S3-SemD5 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
21. 22-22-SDNH-S3-SemD6 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
22. 22-22-SDNH-S3-SemD7 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
23. 22-22-SDNH-S3-SemD8 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
24. 22-22-SDNH-S3-TKu Tożsamość kulturowa Śląska na przestrzeni wieków Instytut Historyczny
25. 22-22-SDNH-S3-WyPrFi Wybrane problemy z propedeutyki filozofii Instytut Historyczny
26. 22-22-SDNH-S3_SemD1 Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
27. 22-22-SDNK-S3-FiloLs Filozofia Instytut Filozofii
28. 22-22-SDNK-S3-FiloZs Filozofia Instytut Filozofii
29. 22-22-SDNK-S3-Jez2L Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
30. 22-22-SDNK-S3-Jez2Z Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych