przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-KU-S2-KoSpz2 Konwersatorium specjalizacyjne II Instytut Kulturoznawstwa
2. 22-PS-WM-PsychoME102 Psychoonkologia Instytut Psychologii
3. 22-PS-WM-WprPsZd Wprowadzenie do psychologii zdrowia Instytut Psychologii
4. 22-HI-S1-EksPUKo2wE "Ruszamy z posad bryłę świata..." Historia komunizmu Instytut Historyczny
5. 22-HI-S1-OdEmHolDaE "Świat wobec Żydów, Żydzi wobec świata"-społeczność żydowska od starożytności do XXw Instytut Historyczny
6. 22-KU-S-OpcWelcJun2 „Welcome to the jungle” - wstęp do antropologii i filozofii miasta Instytut Kulturoznawstwa
7. 22-KU-S-OpcWelcJun1 „Welcome to the jungle” - wstęp do antropologii i filozofii miasta Instytut Kulturoznawstwa
8. 22-KU-S1-OpcWelToTh2 „Welcome to the jungle” 2 - badania miasta Instytut Kulturoznawstwa
9. 22-KU-S1-OpcWelToTh1 „Welcome to the jungle” 2 - badania miasta Instytut Kulturoznawstwa
10. 22-HI-Z1-WolZnWoPo1 „Wolne” i „Zniewolone” Wojsko Polskie okresie II wojny światowej i lat powojennych 1 Instytut Historyczny
11. 22-HI-Z1-WolZnWoPo2 „Wolne” i „Zniewolone” Wojsko Polskie okresie II wojny światowej i lat powojennych 2 Instytut Historyczny
12. 22-PE-AKPN-Z2-MSLuDo (Mikro)światy ludzi dorosłych Instytut Pedagogiki
13. 22-PE-I-Z2-ED3MLD (Mikro)światy ludzi dorosłych Instytut Pedagogiki
14. 22-PE-AKPN-S2-ED3MLD (Mikro)światy ludzi dorosłych Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-AKPN-Z2-ED3MLD (Mikro)światy ludzi dorosłych Instytut Pedagogiki
16. 22-EAK-S-RucMie (P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. 22-ET-S-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. 22-ET-S-RawKul (P.F.) "Tylko dla białych". Rasizm w różnych kulturach Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. 22-ET-S2-RaAntKul (P.F.) "Tylko dla białych".Rasa, etniczność i rasizm w antropolgii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. 22-EAK-S-BaNiSz (P.F.) „Jak badać i nie szkodzić?”, czyli etyczne dylematy badawcze. Analiza sytuacji badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. 22-ET-S-KobPost (P.F.) „Kobieta” w kontekście studiów postkolonialnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. 22-ET-S-RaKonKult (P.F.) „Rasa” jako konstrukt kulturowy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. 22-EAK-S-RzeNoSwi (P.F.) „Rzemiosła z Nowego Świata”, czyli badawczo-artystyczne warsztaty antropologiczne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. 22-ET-S-SurGot (P.F.) „Surowe i gotowane” – antropologia jedzenia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. 22-ET-Z1-RaEtRa (P.F.) „Tylko dla białych”. Rasa, etniczność i rasizm w antropologii kulturowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. 22-EAK-S1-StaM (P.F.) (Nie)udane starzenie się w przestrzeni miejskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. 22-EAK-S1-EtWiCyb (P.F.) #EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. 22-EAK-S2-AfeEtWy (P.F.) Afektywno-etyczne wymiary praktyk badawczych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S-AlFoZMa (P.F.) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-EAK-S-AmLaOcz (P.F.) Ameryka Łacińska w oczach świata, świat w oczach Ameryki Łacińskiej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej