Zajęcia fakultatywne: Współczesne narzędzia rekrutacji i selekcji w biznesie

Kod przedmiotu 22-PS-WM-ZF6eWspNarz
Nazwa Zajęcia fakultatywne: Współczesne narzędzia rekrutacji i selekcji w biznesie
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-L