Działalność informacyjna, edukacyjna i popularyzacyjna archiwów

Kod przedmiotu 22-HI-S2-DzialInArch
Nazwa Działalność informacyjna, edukacyjna i popularyzacyjna archiwów
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z