dr Bogna Bartosz

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Zapraszam na konsultacje w semestrze letnim 2019/20: - w środy w godz. 15.30-16.30 (s.17 Mały Domek) - w piątki w godz. 13.15-14.15 (s. 17 Mały Domek) W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.
-Uwarunkowania jakości życia i dobrostanu kobiet i mężczyzn w różnych fazach życia -Znaczące doświadczenia w konstruowaniu kobiecej/męskiej tożsamości, czyli indywidualna „walka” kobiet i mężczyzn o tożsamość (ujęcie autobiograficzne) -(Nie) autonomiczne wybory i decyzje życiowe a kobieca/męska tożsamość (wybór partnera, modelu rodziny itp.) -Indywidualne i społeczne uwarunkowania transgresyjnych i twórczych działań -w kontekście podnoszenia jakości życia