dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. UWr

mail: danuta.borecka-biernat@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 20 01 w.137
www: http://psychologia.uni.wroc.pl
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w sesji zimowej w r.akad. 2020/21 odbywać się będą: w czwartki w godz. 14.00-15.00 w piątki w godz. 14.15-15.15 przez skype audio poprzez link: https://join.skype.com/invite/pkWjujNAWfwD
Problematyka badań w obszarze psychologii wychowawczej: -identyfikacja rodzinnych i osobowościowych determinant agresji i nieśmiałości w sytuacji ekspozycji społecznej w okresie wczesnej adolescencji; -rodzinne i osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży z trudnościami w sytuacjach społecznych; -motywacyjne tło konfliktów interpersonalnych w życiu dorastającego oraz zachowania preferowane w sytuacjach konfliktu z rówieśnikami i dorosłymi