dr Olga Bąk

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Semestr letni 2019/2020: wtorek 14.45-15.45 (od 28.04.2020 w godz. 12-13) czwartek 16.30-17.30 (od 16.04.2020 w godz. 17.45-18.45)
W pracy naukowej zajmuje się: - zagadnieniem udzielania informacji zwrotnych w różnych relacjach profesjonalnych (psycholog-pacjent, nauczyciel-uczeń), - problematyką zachowań agresywnych (głównie agresją związaną z rolą zawodową i agresją w szkole) - zjawiskiem dewiacji pozytywnej i tzw. maksymalizmu moralnego.