Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 środa, godz. 12.30 - 13.30, pok. 209 czwartek, godz. 13.30 - 14.30 , pok. 209

Adiunkt

Zakład Archeologii Historycznej

ul. Szewska 48, pok. 209

Academia.edu [https://wroc.academia.edu/PawełDuma]

Aktualne kierunki badań:

 • Dawne miejsca straceń i zaplecze rakarskie w śląskim mieście nowożytnym
 • Kontakt kulturowy i kolonizacja europejska w Nowym Świecie
 • Studia osadnicze i kultura materialna na nowożytnym Śląsku

Publikacje (aktualizacja: 4.11.2016)

Granty:

 • Od 2014 kierownik grantu badawczego: Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego w śląskim mieście wczesnonowożytnym (NCN, 2013/11/D/HS3/02478)

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Redakcje:

 • International Journal of Historical Archaeology (USA) [www]

Współpraca zagraniczna:

 • Prace badawcze nad europejskim osadnictwem nowożytnym w Gujanie Francuskiej (jako współuczestnik projektu realizowanego pod kierunkiem dr. Nicolasa Payraud - Direction des affaires culturelles de Guyane)
 • Reprezentant narodowy cyklicznej konferencji międzynarodowej "Ruralia" [www]

Prace terenowe/wykopaliska:

 • 2010 Lubomierz, pow. Lwówek Śląski, miejsce straceń, relikty szubienicy miejskiej
 • 2011 Złoty Stok, pow. Ząbkowice Śląskie, miejsce straceń, relikty szubienicy miejskiej
 • 2011 Wrocław, pl. Nowy Targ, średniowieczne miasto, osada przedlokacyjna (wraz z J. Piekalskim, K. Marcinkiewicz, J. Sawickim, M. Mackiewiczem, J. Nastaszyc)
 • 2012 Jelenia Góra, pow. loco, miejsce straceń (Wzgórze Kościuszki), relikty szubienicy miejskiej
 • 2012 Modrzewie, gm. Wleń, pow. Lwówek Śląski, miejsce straceń, relikty szubienicy wiejskiej
 • 2012 Kamienna Góra, miejsce straceń, relikty szubienicy miejskiej
 • 2014 Jeleniej Górze, pow. loco, drugie miejsce straceń (ul. Sudecka), relikty drugiej szubienicy miejskiej
 • 2014 Żagań, pow. loco, rozpoznanie reliktów szubienicy miejskiej
 • 2015-2016 Kopaniec, pow. jeleniogórski, prace wykopaliskowe na miejscu nowożytnej zagrody oraz studia nad krajobrazem kulturowym (razem z J. Piekalskim)
 • 2016 Złotoryja, pow. loco, rozpoznanie dawnego miejsca straceń i zaplecza rakarskiego
 • 2016 La Caroline, Gujana Francuska, rozpoznanie nowożytnej zanikłej plantacji z XVIII-XIX w. (w ramach projektu "Habitation La Caroline")
 • 2016 Chromiec, pow. jeleniogórski, późnośredniowieczna leśna huta szkła

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy:

 • Archeologia pól bitewnych
 • Archeologia historyczna XVII-XX w.
 • Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów (konwersatorium)

Semestr letni:

 • Metodyka badań wykopaliskowych
 • Archeologia historyczna na świecie XV-XX w