dr Mirosław Furmanek

mail: miroslaw.furmanek@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 02
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 wtorek, godz. 14 - 15, pok. 302 środa, godz. 12 - 13, pok. 302

adiunkt

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

pok. 307 (lub 8), ul. Szewska 48

Aktualne kierunki badań:

  • pierwsi rolnicy w Europie Środkowej. Społeczeństwo i gospodarka
  • rozwój społeczno-gospodarczy pierwszych rolników i pasterzy na Śląsku

Publikacje:

[ pdf 77KB ]

Program zajęć:

[ pdf 89,1KB ]

Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Katowicki

Projekty badawcze:

  1. Osady kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury unietyckiej w Kostomłotach, stan. 27, woj. dolnośląskie.
  2. Geneza kultury pucharów lejkowatych w wysoczyznowej strefie Europy Środkowej.
  3. Przemiany społeczne i gospodarcze na Górnym Śląsku w VI - III tys. B.C.

Stypendia:

  • stypendium Fundacji Lanckorońskich, Londyn, 09-10.2004

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy

  • Historia i metodologia archeologii (VII semestr) - wykład
  • Historia i metodologia archeologii (konwersatorium), 30 godzin

Semestr letni

  • Archeologia powszechna - neolit (konwersatorium), 30 godzin