dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
semestr zimowy Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, pok. 34 a wtorek 14.00. - 15.00. Konsultacje dziekańskie ul. Szewska 48, pok.107: poniedziałek 11.00. - 12.00. czwartek 10.00. - 11.00.
Edukacyjne aspekty kultury popularnej. Współczesna kultura audiowizualna i edukacja. Edukacyjny potencjał sztuki filmowej.