dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
przerwa wakacyjna 30 lipca - 15 sierpnia Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, pok. 34 a wtorek 12.00. - 14.00. Konsultacje dziekańskie ul. Szewska 48, pok.107: wtorek 9.00. - 11.00.
Edukacyjne aspekty kultury popularnej. Współczesna kultura audiowizualna i edukacja. Edukacyjny potencjał sztuki filmowej.