Magda Wieteska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje do 14.04 mailowo lub telefonicznie Piątki: 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, godz. 12-13 Niedziele: 29.03, 5.04, godz. 12-13 e-mail: magda.wieteska2@uwr.edu.pl tel. 500 416 378
andragogika, gerontologia, małżeństwo i kohabitacja