Kinga Trzmielewska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w trybie zdalnym: Poniedziałki, godz. 9:00-12:00 e-mail 286155@uwr.edu.pl Tel. 693 109 096