dr hab. Maciej Karwowski prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: środy 10.00 - 11.00 oraz środy 15.00 - 16.00
Psychologia twórczości, psychologia różnic indywidualnych, psychologia edukacyjna, psychometria