dr Izabela Lebuda

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim (w cyklu 1.), w roku akademickim 2019/2020, odbywają się w środę w godzinach 14:00 -16:00. Na konsultacje proszę umawiać się wysyłając, z wyprzedzeniem, e-mail na adres: izabela.lebuda@uwr.edu.pl