dr Izabela Lebuda

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letni 2020/2021 odbywają się w środę w godzinach 14:00 -16:00 na platformie MS Teams.