dr Alicja Keplinger

mail: alicja.keplinger@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 18 14
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semesrze letnim 2019/2020, p. 38c: środa 15:20-16:20 oraz czwartek 10:00-11:00 Skype dla firm 2015 Teams Office 365 Z poważaniem Alicja Keplinger
Tematyka badawcza: https://orcid.org/0000-0002-0509-8049 ResearcherID: N-9645-2016 Scopus Author ID: 56502316200 • Etyczny kontekst funkcjonowania społecznego. • Pożądane i niepożądane zachowania organizacyjne. • Relacja lider i współpracownicy, np. rola percepcji wsparcia, poczucia sprawiedliwości, dzielenia się wiedzą. • Style radzenia sobie w codziennych sytuacjach - istota, funkcje, geneza. • Tożsamość młodych w zmieniającym się świecie.