dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr

mail: kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 20 01 w.131
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
W semestrze letnim na konsultacje zapraszam w środy, w godz. 14.30-16.30.