Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej

Kod przedmiotu 22-MZ-S1-KompPsyPed
Nazwa Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z