Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Poniedziałek, godz. 11.15-12.15 Środa, godz. 12.15-13.15 Instytut Muzykologii, ul. Szewska 36, p. 209, Microsoft Teams, tel. 693649609
śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, zagadnienia metodologiczne