Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Środa, godz. 12.15-14.15 Instytut Muzykologii, ul. Szewska 36, p. 209.
śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, zagadnienia metodologiczne