dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Stacjonarne: środa 13.00-14.00 Zdalne: poniedziałek 8.00-9.00 tel. 604 667 234
Mniejszości narodowe, folklor, literatura, film.