dr hab. Ryszard Poprawa

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Psychologii, ul.Dawida 1, pok. 15. W sem.letnim 2019/20: wtorki 11.30-12.30 i czwartki 10.15-11.15
Psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia pozytywna. W szczególności psychologia uzależnień substancjalnych (głównie od alkoholu) i zachowań nałogowych (głównie od Internetu, jedzenia, zakupów, hazardu). Również psychologia trzeźwości i korzyści z zachowania umiaru w piciu. Psychologia stresu i radzenia sobie z nim, rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem. Psychologiczne uwarunkowania eksternalizacji i internalizacji problemów. Impulsywność i jej determinanty. Wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ZsTwVtUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Poprawa