prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech prof. UWr

mail: remigiusz.pospiech@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 20 99
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
KONSULTACJE: sala 106 - środa g.12.15-13.15; piątek g.15.00-16.00.
- historia muzyki powszechnej XVII i XVIII wieku; - historia polskiej religijnej kultury muzycznej do poł., XIX wieku; - kultura muzyczna Śląska w perspektywie historycznej; - kultura muzyczna w środowiskach zakonnych ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów paulińskich (głównie na Jasnej Górze); - muzyka liturgiczna w Polsce po Soborze Watykańskim II; - dokumentacja i inwentaryzacja źródeł muzycznych.