dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: wtorek godzina 16.30 - 18.30, p. 16 w Małym Domku