Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Głównym tematem moich badań jest rola zmysłu węchu człowieka w komunikacji interpersonalnej. Interesują mnie również zagadnienia związane z psychologią ewolucyjną, międzykulturową oraz społeczną. Serdecznie zapraszam zainteresowanych studentów do współudziału w realizowanych przeze mnie projektach badawczych! (więcej informacji na stronie instytutu)