dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr

mail: alicja.szerlag@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 23 16
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje: wtorek: 12.30 - 13. 30 czwartek: 11.00 - 12.00