dr hab. Rafał Włodarczyk

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
zdalne konsultacje w semestrze letnim, rok akad. 2020/2021 wt. godz. 8.15-9.15 śr. godz. 15.15-16.15 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, w tytule proszę podać 'konsultacje') link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3b2f739db0a14dc49c0b6efd8309b355%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2ff58be-e4e0-4c25-95c0-4aa7197ae0a6&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c
Autor książek: Lévinas. W stronę pedagogiki azylu, WUW, Warszawa 2009 (pdf: https://www.wuw.pl/product-pol-8776-Levinas-W-strone-pedagogiki-azylu-PDF.html). Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji, GWP, Sopot 2011(z L. Koczanowiczem). Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, Impuls, Kraków 2016 (pdf: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/ideologia-teoria-edukacja,1836,pdf.html).