dr Honorata Czajkowska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Terminy konsultacji zdalnych (w okresie zdalnych zajęć): Studia stacjonarne: poniedziałki, godz. 9.00-10.00; piątki, godz. 9.00-10.00, studia niestacjonarne: sobota 21.03.2020r., godz. 9.00-11.00 sobota 4.04.2020r., godz. 9.00-11.00 tel. 694 879 007; honorata.czajkowska@uwr.edu.pl Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: pok. 56a studia stacjonarne: poniedziałek: godz. 13.00-14.00 piątek: godz. 13.00-14.00 (I tydzień - począwszy od 28.02.20r.) 11.15-12.15 (II tydzień - począwszy od 6.03.20r.) studia niestacjonarne: 15.03.2020r. - godz. 13.00-14.00 19.04.2020r. - godz. 15.00-16.00 10.05.2020r. - godz. 10.45-11.45 22.06.2020r. - godz. 11.45-12.45