Agnieszka Wieszaczewska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
piątek 10-11
turystyka kulturowa, dziedzictwo kulturowe, promocja regionalna, sektor pozarządowy