prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
czwartek, 10.00-12.00, pokój 105, ul. Szewska 48 (Dziekanat WNHiP).
historia wartości, historiografia średniowieczna i wczesnonowożytna, funkcjonowanie grup społecznych, historia Śląska,