dr hab. Filip Wolański prof. UWr

mail: filip.wolanski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 25 29
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Poniedziałek godziny 11.30-12.30 Wtorek godziny 11.00-12.00 pokój 234 (w wyremontowanym skrzydle)
Komunikacja społeczna w epoce wczesnonowożytnej. (zwłaszcza społeczna rola kaznodziejstwa) Historia mentalności i świadomości społecznej. Historia religijności. Postrzeganie i doświadczanie przestrzeni geograficznej w przeszłości (w przekazie memoratywnym np.: relacji podróżniczych oraz w dyskursie edukacyjnym i naukowym). Metodologia historii.