Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: Czwartek 13:00-15:00 Sala: 48E UWAGA - ze względu na liczne delegacje zawsze proszę o kontakt e-mailowy w celu potwierdzenia terminu konsultacji
1) Psychofizjologia - szczególnie w obszarze zmysłów węchu i smaku, - trening węchowy jako forma wspierania rozwoju i zapobiegania degradacji funkcji poznawczych człowieka, - doskonalenie metod diagnozy i pomiaru węchu; - rola smaku w regulowaniu nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych 2) Psychologia społeczna - społeczne znaczenie zapachu, smaku, dotyku - węch i smak jako kanały komunikacji międzyludzkiej