dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 48 B Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 studia stacjonarne: poniedziałek - godz. 12.45-13.45; wtorek - godz. 13.00-14.00 studia niestacjonarne: 3.03.2018 - godz. 12.00-13.00; 14.04.2018 - godz. 10.30-11.30; 12.05.2018 - godz. 10.30-11.30; 2.06.2018 - godz. 10.30-11.30;