dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 48 B Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 studia stacjonarne: poniedziałek - godz. 12.45-13.45 wtorek - godz. 13.00-14.00 Konsultacje po zakończeniu zajęć semestru letniego 2017/2018: 18.06.2018 r. godz. 9.00-10.00; 19.06.2018 r. godz. 11.00-13.00; 2.07.2018 r. godz. 9.30-10.30; 23.08.2018 r. godz. 10.00-11.00; 18.09.2018 r. godz. 8.30-9.30
Patrz: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?type=user&kto=wzl