dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 48 B Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 studia stacjonarne: poniedziałek - godz. 12.45-13.45 (w dniu 12.03.2018 r. wyjątkowo w godz. 10.30-11.30); wtorek - godz. 13.00-14.00 studia niestacjonarne: 3.03.2018 - godz. 12.00-13.00; 14.04.2018 - godz. 10.30-11.30; 12.05.2018 - godz. 10.30-11.30; 2.06.2018 - godz. 10.30-11.30;
Patrz: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?type=user&kto=wzl