(P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?"

Kod przedmiotu 22-EAK-S-RucMie
Nazwa (P.F.) "Ruchy miejskie - nowi mieszczanie, nowa klasa średnia czy klasa kreatywna?"
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne